Usługa

API Management

 API Management to proces publikowania, dokumentowania i nadzorowania interfejsów programowania aplikacji (API) w bezpiecznym, skalowalnym środowisku. Celem API Management jest umożliwienie organizacji, która publikuje API, monitorowanie całego cyklu życia interfejsu, zapewnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, łatwości dostosowania i pełnej automatyzacji pracy z API.

API Management to kolejny zasadniczy element w procesie Cyfrowej Transformacji w dobie „API Economy”. 

Zarządzanie infrastrukturą i aplikacjami IT

Infrastruktura informatyczna to podstawa każdego współczesnego biznesu - od jej sprawności zależy funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa. Profesjonalne zarządzanie systemami IT oraz stała kontrola dostępności i wydajności aplikacji to kluczowe zadania w procesie utrzymania ciągłości biznesowej każdej firmy.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa firmowych informacji i danych to zagadnienie, którego waga rośnie wraz z rozwojem przedsiębiorstw. Im są one większe, tym trudniejsze staje się zagwarantowanie bezpieczeństwa w zakresie korzystania czy archiwizowania tych informacji, a poziom ryzyka związanego z ich potencjalną utratą czy udostępnieniem na zewnątrz, rośnie znacznie szybciej niż sama organizacja.

Diagnostyka aplikacji - APM Service

W obecnym świecie zdominowanym przez coraz dynamiczniej rozwijane IT, kluczowe dla osiągania przewagi konkurencyjnej Firm jest zapewnienie skuteczności działania aplikacji. Niestety modele poprawy wydajności i monitoringu infrastruktury IT pochłaniają ogromne środki.

Technologie sieciowe

Kompleksowe projektowanie i realizacje infrastruktury sieciowej dla polskich przedsiębiorstw to jedna z kluczowych specjalizacji firmy Telsar. Nasi specjaliści projektują sieci od podstaw, jak również modyfikują te już istniejące. W tym drugim przypadku naszym celem jest zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i niezawodności takiej infrastruktury IT.

Service Catalog

W każdej firmie usługi IT wdrażane są w celu wsparcia jej procesów biznesowych. Poczta elektroniczna, aplikacja ERP czy nowy komputer dla działu sprzedaży to usługi świadczone użytkownikom przez dział informatyczny, które mają pomóc w skutecznej realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Modelowanie procesów biznesowych

Dobry konsultant musi dokładnie rozumieć i właściwie interpretować procesy biznesowe przedsiębiorstw, którym doradza. Właśnie tak Telsar podchodzi do tematu modelowania procesów biznesowych: najpierw musimy dokładnie poznać, jak funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, a dopiero potem analizujemy, w jaki sposób przemodelować istniejące procesy biznesowe, aby klient osiągnął maksimum korzyści. Dzięki zdobytej wiedzy, jesteśmy w stanie dokładnie zrozumieć potrzeby i właściwie określić wyzwania, jakie przed nami stoją w każdym z realizowanych projektów.

Projektowanie systemów i sieci

Kompleksowe projektowanie infrastruktury sieciowej dla polskich przedsiębiorstw to jedna ze specjalizacji firmy Telsar. Nasi specjaliści projektują sieci od podstaw, jak również modyfikują te już istniejące. W tym drugim przypadku naszym celem jest zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i niezawodności takiej infrastruktury IT.

Outsourcing IT

Korzystanie z zasobów, wiedzy, doświadczenia, kompetencji i wsparcia zewnętrznych dostawców sprawdza się w zasadzie w każdym obszarze działalności, która nie jest strategiczna dla biznesu danego przedsiębiorstwa. Tak więc outsourcing ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie sami nie potrafimy zrobić czegoś wydajniej, taniej, lepiej, sprawniej czy szybciej niż inni.

Zarządzanie projektami IT

Mimo wieloletniego doświadczenia firmy Telsar w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, nasi specjaliści ciągle doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie. Doskonale rozumiemy, że nawet niewielki (bądź z pozoru wyglądający na łatwy) projekt informatyczny wymaga dedykowanego i indywidualnego podejścia z naszej strony. Wiemy również, że takie parametry jak efektywność, szybkość i jakość zarządzania każdym projektem IT przesądzają o jego późniejszym sukcesie.