Usługa

Usługi profesjonalne

Telsar świadczy przedsiębiorstwom szereg profesjonalnych usług informatycznych. Z wiedzy, doświadczenia i kompetencji naszych certyfikowanych specjalistów, inżynierów i konsultantów skorzystało już wiele firm, którym oferujemy m.in. usługi doradcze, wdrożeniowe, serwisowe, szkoleniowe i outsourcingu informatycznego (kompleksowego i selektywnego).

Identity & Access Management

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw materializuje się nie tylko we wzroście przychodów czy zwiększeniu zatrudnienia – to przede wszystkim znaczny przyrost wolumenu informacji, które są przetwarzane przez firmowe systemy IT. W takim dużym i stale rosnącym środowisku teleinformatycznym na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i dostępem do danych.

Security Information and Event Management

SIEM to akronimy pochodzące od pojęcia Security Information and Event Management, które należy rozumieć jako systemy do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa. To rozwiązanie dedykowane dla dużych sieci danych, opracowane w celu wprowadzenia większej centralizacji i automatyki gromadzenia, analizy oraz korelacji logów, wpisów danych i wszelkich innych zdarzeń generowanych przez cały software działający w Twojej sieci firmowej.

Data Loss Prevention

Ochrona danych współczesnych przedsiębiorstw nie może kończyć się jedynie na wdrożeniu rozwiązań zapobiegającym atakom z zewnątrz. Nieumyślne narażanie poufnych danych zgromadzonych wewnątrz przedsiębiorstw to zagrożenie, które jest dużo bardziej realne niż wirusy czy ataki hakerów. Największe niebezpieczeństwo związane z możliwością przypadkowego lub celowego ujawnienia informacji znajduje się wewnątrz Twojej firmy.

Intrusion Detection/ Prevention Systems

Systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci (Intrusion Detection/Prevention System - IDS/IPS) są coraz powszechniejszą metodą zabezpieczeń stosowaną w polskich przedsiębiorstwach. Rosnąca popularność takich rozwiązań jest związana z wzrastająca liczbą różnego rodzaju ataków przeprowadzanych automatycznie (np. z wykorzystaniem botów, robaków internetowych lub wirusów), jak i tych groźniejszych, w których intruz aktywnie pracuje nad uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do systemu.

Network Access Control

System zaawansowanej kontroli dostępu (Network Access Control – NAC) to jedno z najważniejszych narzędzi odpowiadających za bezpieczeństwo Twojej sieci firmowej, a, co za tym idzie, wszelkich zasobów w niej zgromadzonych. NAC dba, aby dostęp do sieci uzyskiwali jedynie uprawnieni pracownicy lub wyznaczone grupy osób (np. zaufani goście).

Aby sprostać kompetencjom nieprzejednanego strażnika, NAC drobiazgowo i skrupulatnie analizuje każdą próbę logowania:

Bezpieczeństwo sieci i systemów

Sprawność funkcjonowania infrastruktury informatycznej niejednokrotnie decyduje o rynkowym sukcesie współczesnych przedsiębiorstw działających w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Firmy, zdając sobie sprawę z możliwości, jakie oferują im systemy IT inwestują niemałe środki w sprzęt i oprogramowanie wspomagające zarządzanie i zwiększające efektywność funkcjonowania swojego biznesu.

Application Performance Management

Zarządzanie wydajnością aplikacji i aplikacji WWW to proces, który umożliwia monitorowanie złożonych aplikacji pracujących 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pozwala na przewidywanie ewentualnych problemów w funkcjonowaniu aplikacji zanim wpłyną one na zadowolenie klientów poprzezzarządzanie dostępnością (np. zwiększenie czasu sprawnego działania aplikacji), zwiększenie wydajności (np. liczby i prędkości transakcji) oraz uzyskanie kontroli nad jakością aplikacji i procesem rozwiązywania problemów.

Performance Management

Performance Management to proaktywne zarządzanie dostępnością i wydajnością systemów informatycznych przedsiębiorstwa, infrastruktury IT i aplikacji biznesowych. Skuteczne wdrożenie narzędzi Performance Management zapewnia podwyższenie jakości usług, zmniejszenie ryzyka przestojów w działalności firmy oraz zmniejsza koszty poprzez redukcję wykorzystania innych narzędzi niezbędnych dotąd w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną.

Infrastructure Management

Infrastruktura informatyczna (Infrastructure Management) to podstawa każdego współczesnego biznesu - od jej sprawności zależy funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa. Profesjonalne zarządzanie systemami IT oraz stała kontrola dostępności i wydajności aplikacji to kluczowe zadania w procesie utrzymania ciągłości biznesowej każdej większej firmy.