Bezpieczeństwo sieci i systemów

Sprawność funkcjonowania infrastruktury informatycznej niejednokrotnie decyduje o rynkowym sukcesie współczesnych przedsiębiorstw działających w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Firmy, zdając sobie sprawę z możliwości, jakie oferują im systemy IT inwestują niemałe środki w sprzęt i oprogramowanie wspomagające zarządzanie i zwiększające efektywność funkcjonowania swojego biznesu.

Jednak w wielu przypadkach sprzęt, aplikacje i informacje są niedostatecznie chronione, narażając przedsiębiorstwo nie tylko na przestoje w działalności organizacyjnej i kradzież danych, ale również na kary administracyjne i sądowe. W skrajnych przypadkach luki w zabezpieczeniach mogą prowadzić do utraty kontroli nad funkcjonowaniem firmy, a nawet do jej upadku.

Każdego dnia sieci i systemy informatyczne przedsiębiorstw narażane są na zagrożenia pojawiające się z wielu różnych stron. Są to m.in. ataki wirusów, spyware, phishing, zalew spamu, brak kontroli nad wymianą plików i działaniami pracowników. Te realne zagrożenia bezwzględnie wykorzystują wszystkie luki w systemach bezpieczeństwa wielu firm, a jedynym rozsądnym wyjściem z tej sytuacji są działania zaradczo-prewencyjne.

Planując rozwiązania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej wiele organizacji musi spełnić wymogi regulacji prawnych i norm bezpieczeństwa dla różnych obszarów oraz sektorów gospodarki. Dotyczy to w szczególności podmiotów, które zobowiązane są do przestrzegania standardów bezpieczeństwa posiadanych i przetwarzanych danych.

Telsar posiada ugruntowane doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektów związanych z ochroną bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, które potwierdzone jest wieloma udanymi wdrożeniami systemów zabezpieczających w polskich przedsiębiorstwach. Jakość i niezawodność projektowanych rozwiązań z jednej strony zapewniają nasi doświadczeni specjaliści, analitycy i inżynierowie, a z drugiej wykorzystywane przez nas narzędzia najlepszych światowych producentów.

W ramach realizacji projektów związanych z ochroną bezpieczeństwa zasobów informatycznych Telsar oferuje m.in. rozwiązania Network Access Control, które umożliwiają stosowanie wielu metod uwierzytelniania oraz pomagają w wykrywaniu i eliminacji słabych punktów infrastruktury sieciowej. Wdrażamy również systemy IDS/IPS służące do wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci oraz systemy DLP (Data Loss Prevention), których głównym celem jest ochrona przed wypływem wszelkich informacji znajdujących się w Twojej firmie.

W naszej ofercie znajdują się też rozwiązania SIEM (Security Information and Event Management) dedykowane dla dużych sieci danych i wdrażane w celu centralizacji i automatyki gromadzenia, analizy oraz korelacji logów, wpisów danych i innych zdarzeń generowanych przez wszystkie elementy firmowej sieci IT oraz rozwiązania IAM - Identity& Access Management, które umożliwiają zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych, umożliwiają strategiczne planowanie, centralne zarządzanie oraz kontrolę dostępu do wszelkich informacji w przedsiębiorstwie.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku