Identity & Access Management

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw materializuje się nie tylko we wzroście przychodów czy zwiększeniu zatrudnienia – to przede wszystkim znaczny przyrost wolumenu informacji, które są przetwarzane przez firmowe systemy IT. W takim dużym i stale rosnącym środowisku teleinformatycznym na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i dostępem do danych.

Za tę sferę bezpieczeństwa informacji i aplikacji zgromadzonych w systemach informatycznych przedsiębiorstw odpowiadają rozwiązania Identity & Access Management (IAM). Zarządzanie tożsamością i dostępem to obszar kontrolowany przez scentralizowane systemy, które gwarantują zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych, umożliwiają strategiczne planowanie, centralne zarządzanie oraz kontrolę dostępu do informacji w przedsiębiorstwie. Są to z jednej strony procedury określające, kto może mieć dostęp do zasobów informacyjnych oraz co może z tymi zasobami zrobić, a z drugiej – systemy nadzorujące realizację tych ustaleń i podejmujące automatycznie działania naprawcze.

Pełna wiedza na temat bieżących działań użytkowników czy posiadanie scentralizowanych i zawsze aktualnych informacji dotyczących konfiguracji praw dostępu, to tylko niektóre zalety związane z obecnością rozwiązań Identity & Access Management w Twojej firmie. Właśnie dzięki takim systemom możliwe jest zapewnienie pracownikom, klientom i partnerom prostego i bezpiecznego dostępu do firmowych zasobów, który jest oparty o role. To powoduje, że użytkownicy nie muszą już pamiętać wielu loginów i haseł, co nie tylko przekłada się na łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do informacji, ale zwiększa efektywność zarówno ich samych, jak i całej infrastruktury IT, zmniejsza koszty zarządzania dostępem oraz zwiększa bezpieczeństwo informacji.

Nie bez znaczenia jest fakt, że systemy odpowiedzialne za zarządzanie tożsamością i dostępem są gwarancją zgodności z przepisami prawnymi i normami branżowymi, co jest wymogiem w niektórych branżach.

Kluczowe funkcjonalności:

Spośród kluczowych funkcjonalności rozwiązań Identity & Access Management należy wymienić następujące:

  • automatyczne przyznawanie dostępu do zasobów z uwzględnieniem ról pełnionych przez użytkowników i automatyzacja rutynowych zadań,
  • umożliwienie użytkownikom zamawiania dostępu do określonych zasobów, jakie są im niezbędne, przy nadzorze administratora,
  • automatyczne egzekwowanie zasad i sprawdzanie uzyskania wymaganych zatwierdzeń,
  • synchronizowanie haseł między wszystkimi skonfigurowanymi systemami,
  • mechanizm samoobsługowego zarządzania hasłami, który pozwala użytkownikom na odzyskiwanie zapomnianych haseł i resetowanie tych, które straciły ważność, bez kierowania czasochłonnych i kosztownych w obsłudze zgłoszeń do działu IT,
  • centralne rejestrowanie działań związanych z zarządzaniem tożsamością, jakie są wykonywane we wszystkich połączonych systemach
  • sporządzanie różnorodnych raportów i przygotowanie automatycznych audytów.

W zakresie Identity & Access Management Telsar oferuje kompleksowy pakiet usług związanych z wdrożeniem takich rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach. Nasza praca rozpoczyna się od audytu aktualnej sytuacji w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem do danych i aplikacji w Twojej firmie. Następnie opracowujemy politykę bezpieczeństwa, architekturę IT oraz doradzamy przy wyborze optymalnego rozwiązania. Nasze kompetencje to również dostawa licencji oprogramowania oraz sprzętu, implementacja rozwiązania IAM oraz późniejsza opieka powdrożeniowa.

W ofercie posiadamy również rozwiązanie z zakresu User Activity Monitoring - FUDO firmy Wheel Systems. FUDO jest rozwiązaniem do stałego monitoringu, kontroli i rejestracji zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych. Jego zastosowanie pozwala na zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT, podczas współpracy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. FUDO to urządzenie, które aktywnie monitoruje ruch w sieci i rejestruje wszelkie sesje dostępu SSH, RDP oraz VNC. Umożliwia analizę zarówno sesji archiwalnych jak i obecnie trwających.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku