Modelowanie procesów biznesowych

Dobry konsultant musi dokładnie rozumieć i właściwie interpretować procesy biznesowe przedsiębiorstw, którym doradza. Właśnie tak Telsar podchodzi do tematu modelowania procesów biznesowych: najpierw musimy dokładnie poznać, jak funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, a dopiero potem analizujemy, w jaki sposób przemodelować istniejące procesy biznesowe, aby klient osiągnął maksimum korzyści. Dzięki zdobytej wiedzy, jesteśmy w stanie dokładnie zrozumieć potrzeby i właściwie określić wyzwania, jakie przed nami stoją w każdym z realizowanych projektów.

W zakresie modelowania procesów biznesowych Telsar oferuje m.in.

  • analizę systemową i funkcjonalną wdrożonych u klienta rozwiązań informatycznych oraz rekomenduje usprawnienia,
  • dostosowanie działów IT do modelu działania według standardów ITIL,
  • identyfikowanie i analizę procesów biznesowych,
  • zarządzanie procesami biznesowymi:, powiązania pomiędzy strategią biznesową organizacji, a procesami w niej zachodzącym,
  • monitorowanie procesów biznesowych: ;, jakie procesu należy mierzyć w organizacji, która dotychczas tego nie robiła oraz informacje na temat wskaźników(KPI), które powinna w tym celu wykorzystać, śledzenie wartości wskaźników KPI,
  • optymalizacja procesów biznesowych:, wykrywanie przyczyn problemów, potencjalne obszary zmian w procesach,  wyznaczanie optymalnych metod wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa,
  • reorganizacja procesów biznesowych:, proponowanie nowych i zmiana istniejących sposobów organizacji procesów i prac; budowanie modeli pozwalających mierzyć efektywność oraz koszty, w zgodzie ze strategią i filozofią działania danej firmy.

Trzeba dodać, że podstawowym celem działań realizowanych przez Telsar w zakresie modelowania procesów biznesowych jest podniesienie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku