Outsourcing IT

Korzystanie z zasobów, wiedzy, doświadczenia, kompetencji i wsparcia zewnętrznych dostawców sprawdza się w zasadzie w każdym obszarze działalności, która nie jest strategiczna dla biznesu danego przedsiębiorstwa. Tak więc outsourcing ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie sami nie potrafimy zrobić czegoś wydajniej, taniej, lepiej, sprawniej czy szybciej niż inni.

Właśnie takim obszarem w przedsiębiorstwach jest szeroko rozumiana informatyka, którą z chęcią ‘oddaje’ się pod kontrolę wyspecjalizowanych w zagadnieniach IT firm, biorących na swoje barki odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie całej infrastruktury informatycznej.

W zależności od potrzeb i oczekiwań klientów, oferta Telsar może dotyczyć zarówno pełnej obsługi, rozumianej jako przejęcie całego obszaru informatyki w ramach kompleksowego outsourcingu (Business Process Outsourcing), jak również tylko wybranych przedmiotów lub procesów, które są wydzielane na zewnątrz w ramach outsourcingu selektywnego.

Zakres oferowanych przez nas usług outsourcingowych to między innymi:

 • zapewnienie dostępności stanowisk roboczych (PC/PrintServers/Printers),
 • usługi Help Desk,
 • usługi IMAC (Install/Move/Add/Change),
 • zapewnienie funkcjonalności systemów operacyjnych,
 • gwarancja poprawnego działania aplikacji,
 • udostępnienie serwisu internetowego dotyczącego statusu realizowanych zleceń.

Kluczowa korzyść biznesowa, jakiej oczekują przedsiębiorstwa outsourcujące usługi informatyczne to zwiększenie skuteczności i efektywności swojego biznesu, co staje się możliwe między innymi dzięki redukcji kosztów, dostępowi do specjalistycznej wiedzy oraz oszczędności czasu i wewnętrznych zasobów.

Przejęcie przez Telsar pełnej odpowiedzialności za obsługę informatyczną naszych klientów, to również gwarancja obniżenia kosztów po ich stronie (między innymi tych związanych z utrzymaniem wykwalifikowanego personelu), bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie zasobami informatycznymi, minimalizacja czasów przestoju oraz gwarantowana sprawność działania firmowej infrastruktury IT zgodnie z wybranym typem umowy serwisowej. Nie bez znaczenia jest również wzrost zadowolenia użytkowników/pracowników, bardziej zoptymalizowane wykorzystanie czasu pracy oraz likwidacja problemów związanych z zarządzaniem wieloma dostawcami usług.

Reasumując: oferta Telsar dotycząca pełnego outsourcingu zapewnia maksymalny poziom dostępności i jakości usług informatycznych, co pozwala naszym klientom zapomnieć o technologii IT (która pracuje w tle i działa non-stop) oraz skupić się na kluczowym dla nich biznesie.

Pracownicy Telsar wyspecjalizowali się w świadczeniu usług wsparcia w następujących obszarach:

 • zarządzanie infrastrukturą sieciową,
 • zarządzanie infrastrukturą serwerową,
 • zarządzanie infrastrukturą serwerową na poziomie Wmware i San,
 • zarządzanie i konfiguracja infrastruktury serwerowej na wirtualnych serwerach,
 • zarządzanie i konfiguracja infrastruktury serwerowej Microsoft,
 • zarządzanie pocztą elektroniczną.

Nasze referencje obejmują zarówno kompleksowy outsourcing infrastruktury LAN/WAN (w oparciu o sprzęt własny lub sprzęt operatorów telekomunikacyjnych), jak również monitoring, opiekę nad sieciami i sprzętem oraz dostawy i konfiguracje urządzeń Cisco i Enterasys.

Potwierdzone certyfikatami przygotowanie merytoryczne naszego zespołu inżynierów sieciowych gwarantuje utrzymanie środowisk i sieci IT naszych klientów na najwyższym poziomie. Dysponujemy niezbędnymi certyfikatami Cisco Certified Network Professional i Extreme Networks.

Odbiorcy naszych usług outsourcingowych mają do dyspozycji profesjonalny system do rejestrowania zgłoszeń i problemów – Telsar Service Desk, który oparty jest na rozwiązaniu CA Service Desk Manager. Nasz system jest zgodny z ITIL v3, umożliwia zgłaszanie incydentów, problemów, zmian i uwag w trybie 24 godziny na dobę. Posiada także wbudowaną bazę wiedzy o najczęstszych błędach i wskazuje drogi ich rozwiązania. Dodajmy, że Telsar Service Desk może zostać odpowiednio skonfigurowany pod potrzeby umów SLA zawieranych z naszymi klientami.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku