Projektowanie systemów i sieci

Kompleksowe projektowanie infrastruktury sieciowej dla polskich przedsiębiorstw to jedna ze specjalizacji firmy Telsar. Nasi specjaliści projektują sieci od podstaw, jak również modyfikują te już istniejące. W tym drugim przypadku naszym celem jest zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i niezawodności takiej infrastruktury IT.

Na podstawie procesu analizy potrzeb, oczekiwań i celów, jakie wytyczamy wspólnie z naszymi klientami, oferujemy asystę przy wyborze rozwiązań sprzętowych, dostarczamy projekt struktury logicznej, wybieramy technologie sieciowe oraz gwarantujemy przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej konfiguracji.

Trzeba dodać, że wszystkie działania dotyczące projektowania infrastruktury sieciowej realizujemy w oparciu o najlepsze zalecane praktyki, jakie pozyskaliśmy między innymi w drodze certyfikacji Cisco.

Sieci lokalne

Local Area Network (LAN) to infrastruktura teleinformatyczna w ramach siedziby danej firmy. W tym zakresie specjaliści Telsar projektują skalowalne i wydajne sieci o hierarchicznej strukturze (warstwa dostępowa, dystrybucyjna i rdzeniowa). W celu zapewnienia ich efektywności i niezawodności oferujemy wdrożenie następujących technik:

  • agregacja linków,
  • redundancja połączeń,
  • mechanizmy spanning-tree.

W trakcie konsultacji z klientem ustalamy logiczny podział sieci na VLANY oraz tworzymy schemat adresacji. Dodatkowo w naszej ofercie umieściliśmy wiele opcji zabezpieczenia sieci, np. poprzez mechanizmy kontroli dostępu (Network Access Control) na bazie m.in. 802.1X czy RADIUS.

Sieci rozległe

W materii dotyczącej Wide Area Network (WAN) Telsar oferuje pomoc przy łączeniu odległych oddziałów, filii i innych jednostek organizacji w nowoczesną sieć korporacyjną. Doradzamy przy wyborze łączy, tworzymy połączenia VPN między lokalizacjami oraz projektujemy wydajne zasady routingu w ramach danej sieci WAN.

Centra danych

Istotą centrów danych budowanych na miarę światowych standardów jest ich wyjątkowa, wręcz unikatowa efektywność oraz niezawodność lokalizacji – w końcu centra danych są po to, aby non-stop dostarczały najważniejsze dla całej organizacji usługi. Centra projektowane przez specjalistów Telsar mogą cechować się pełną redundancją – jest to możliwe dzięki wykorzystaniu takich mechanizmów jak między innymi failover czy VRRP. Wspieramy naszych klientów przy odpowiednim doborze sprzętu i technik load balancingu co zapewnia dużą wydajność, a ścisła kontrola nad konfiguracją urządzeń typu firewall jest gwarantem bezpieczeństwa.

Sieci bezprzewodowe

W obszarze Wireless Local Area Network (WLAN) Telsar projektuje bezpieczne sieci bezprzewodowe, charakteryzujące się optymalnym pokryciem radiowym. W celu kontroli dostępu do sieci oferujemy wykorzystanie najbezpieczniejszych mechanizmów, takich jak np.: WPA2-Enterprise, gdzie każdy użytkownik ma indywidualne hasło. W przypadku WLAN bardzo istotne są kwestie związane z dostępem do takich sieci, dlatego Telsar doradza w tworzeniu polityki bezpieczeństwa.

VoIP

Voice over IP - czyli integracja transmisji danych i multimediów - to systemy telefonii następnej generacji. Takie rozwiązania projektowane przez specjalistów Telsar dają naszym klientom dostęp do większości funkcji spotykanych m.in. w profesjonalnych Call Center.

Projektowane przez nas systemy i sieci budujemy przede wszystkim w oparciu o sprzęt Cisco, HP i Enterasys.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku