Zarządzanie projektami IT

Mimo wieloletniego doświadczenia firmy Telsar w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, nasi specjaliści ciągle doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie. Doskonale rozumiemy, że nawet niewielki (bądź z pozoru wyglądający na łatwy) projekt informatyczny wymaga dedykowanego i indywidualnego podejścia z naszej strony. Wiemy również, że takie parametry jak efektywność, szybkość i jakość zarządzania każdym projektem IT przesądzają o jego późniejszym sukcesie.

Wykorzystując wiedzę naszych specjalistów oraz ich wieloletnie doświadczenie oferujemy kompleksową usługę zarządzania projektami, którą kierujemy do polskich przedsiębiorstw. Na tle innych firm wyróżniają nas: znajomość metodyki i mechanizmów związanych z prowadzeniem projektów oraz merytoryczna wiedza na temat realizowanych prac. Nasze wsparcie w tym zakresie to także pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty, egzekwowanie dostaw urządzeń i wyposażenia, realizacja wszystkich zadań Menedżera Projektu oraz monitorowanie przebiegu realizacji projektu.

Specjaliści Telsaru posiadają wszelkie kompetencje dotyczące kompleksowego prowadzenia projektów informatycznych. Niemniej w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych klientów oferujemy również wsparcie w każdym z poszczególnych obszarów zarządzania projektami IT:

  • definiowanie założeń (w tym technicznych), zakresu i celów projektu,
  • budowa organizacji projektu,
  • planowanie projektu (definiowanie zadań, ustalanie ich kolejności, tworzenie harmonogramu, planowanie zasobów i kosztów),
  • kierowanie realizacją projektu zgodnie z zatwierdzonymi planami,
  • zarządzanie ryzykiem, zmianą oraz jakością w projekcie IT,
  • zapewnienie sprawnej komunikacji,
  • raportowanie postępów prac do kierownictwa firmy lub wytypowanych przez nie pracowników,
  • gwarancja realizacji projektu w ustalonym czasie i budżecie.

Oferowane przez Telsar doradztwo informatyczne rozpoczyna się od jasnego zdefiniowania jego celów oraz miar sukcesu. Po realizacji projektu dane te są przez nas szczegółowo weryfikowane i - jeżeli zachodzi taka potrzeba – wprowadzamy niezbędne działania korygujące.

W każdym przypadku naszym celem jest osiągnięcie maksymalizacji zysków przedsiębiorstw, które zaufały i powierzyły zadanie reorganizacji swoich funkcji biznesowych naszym specjalistom.

W dziedzinie zarządzania projektami IT specjaliści Telsar korzystają z produktu światowej klasy - CA Clarity Project Portfolio Manager. Ten zintegrowany zestaw modułów umożliwia przedsiębiorstwom zarządzanie nie tylko swoimi projektami, ale również usługami, produktami czy pracownikami. To doskonałe narzędzie dla kadry zarządzającej, które pokazuje w czasie rzeczywistym aktualny stan inwestycji, projektów i zasobów zgromadzonych w danej organizacji. Warta podkreślenia jest wysoka elastyczność CA Clarity PPM – modularna struktura tego systemu pozwala na zarządzanie projektami wdrożeniowymi w małej (50 użytkowników) i dużej (100 000 użytkowników) skali.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku