Zarządzanie infrastrukturą i aplikacjami IT

Infrastruktura informatyczna to podstawa każdego współczesnego biznesu - od jej sprawności zależy funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa. Profesjonalne zarządzanie systemami IT oraz stała kontrola dostępności i wydajności aplikacji to kluczowe zadania w procesie utrzymania ciągłości biznesowej każdej firmy.

Komputeryzacja współczesnych przedsiębiorstw to efekt dążenia do zwiększenia efektywności pracy i usprawnienia obiegu informacji. Rosnąca infrastruktura IT przedsiębiorstw to z kolei stale zwiększająca się liczba serwerów, aplikacji i baz danych o coraz ważniejszym, a niejednokrotnie krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania całej firmy. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną to złożony i skomplikowany proces, który dotyczy nie tylko kwestii administracji sprzętem i siecią komputerową, ale również systemów operacyjnych i aplikacji.

Systemy monitorujące wykorzystywane w działalności biznesowej przedsiębiorstw dają menedżerom IT pełen obraz funkcjonowania zasobów IT pozwalający na proaktywne zarządzanie awariami, zbieranie danych historycznych i analizę trendów. Wdrażając rozwiązania tej klasy zapewniamy firmie niezbędną w działalności biznesowej prewencyjność, dostarczając wiedzę na temat wydajności i stanu procesów informatycznych oraz możliwość szybkiej reakcji w celu usunięcia problemu.

Telsar świadczy kompleksowe usługi związane z wdrożeniami i rozwojem systemów zarządzania infrastrukturą i aplikacjami IT pracującymi w oparciu o model usług IT zgodny z ITIL v3, które pozwalają na zarządzanie wydajnością w sieciach heterogenicznych, błędami, wydajnością i dostępnością w złożonych systemach i środowiskach aplikacyjnych. Nasze rozwiązania, powstałe w oparciu o platformę CA Technologies lub HP, umożliwiają podwyższenie jakości usług, zmniejszenie ryzyka przestojów w działalności firmy oraz redukcję kosztów.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku