Application Performance Management

Zarządzanie wydajnością aplikacji i aplikacji WWW to proces, który umożliwia monitorowanie złożonych aplikacji pracujących 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pozwala na przewidywanie ewentualnych problemów w funkcjonowaniu aplikacji zanim wpłyną one na zadowolenie klientów poprzezzarządzanie dostępnością (np. zwiększenie czasu sprawnego działania aplikacji), zwiększenie wydajności (np. liczby i prędkości transakcji) oraz uzyskanie kontroli nad jakością aplikacji i procesem rozwiązywania problemów.

Application Performance Management (APM) odgrywa kluczową rolę w procesie obsługi klientów online. Dzięki temu procesowi menedżerowie odpowiedzialni za prowadzenie biznesu w Internecie mogą kontrolować jakość obsługi klienta przez wszystkie aplikacje odpowiedzialne za sprawną obsługę klienta. Narzędzia do zarządzania wydajnością aplikacji dostarczają informacji w czasie rzeczywistym o przebiegu transakcji biznesowych, pozwalając na ograniczenie przestojów i opóźnień w funkcjonowaniu aplikacji, skracając czas naprawy, ograniczając liczbę zgłoszeń do help desku i usprawniając działanie aplikacji.

Wdrażając rozwiązania tej klasy Telsar pomaga klientom w kompleksowej analizie wydajności aplikacji. Sprawne wdrożenie procesu APM zapewnia powstanie systemu stałego monitorowania jakości pracy aplikacji kluczowych w działalności biznesowej. Telsar przeprowadza także szkolenia dla administratorów i użytkowników systemu, zapewnia wsparcie gwarancyjne i pogwarancyjne oraz pomaga w planowaniu rozbudowy systemów monitorowania wydajności aplikacji.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku