Infrastructure Management

Infrastruktura informatyczna (Infrastructure Management) to podstawa każdego współczesnego biznesu - od jej sprawności zależy funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa. Profesjonalne zarządzanie systemami IT oraz stała kontrola dostępności i wydajności aplikacji to kluczowe zadania w procesie utrzymania ciągłości biznesowej każdej większej firmy.

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną to złożony i skomplikowany proces, który dotyczy nie tylko kwestii administracji sprzętem i siecią komputerową; ale również systemów operacyjnych i aplikacji. Aby właściwe wybrać rozwiązanie typu Infrastructure Management, trzeba fachowo przeprowadzić proces analizy elementów własnej infrastruktury IT oraz bacznie przyjrzeć się zróżnicowanej cenowo i jakościowo ofercie rynkowej.

Właściwy wybór i późniejsze wdrożenie narzędzi do zarządzania Twoją infrastrukturą informatyczną wymagają współpracy z doświadczonym partnerem. Specjaliści firmy Telsar to grono fachowców, które bierze odpowiedzialność za cały proces, począwszy od analizy i konsultingu, a skończywszy na wdrożeniu w pełni funkcjonalnego rozwiązania do zarządzania Twoimi aplikacjami i usługami IT.

W Telsar zdobywamy wiedzę na temat różnych systemów Infrastructure Management, wiemy więc, które z nich są najlepsze. Rozumiemy także, jakie funkcjonalności są kluczowe dla polskich przedsiębiorstw:

  • Zarządzanie usługami IT,
  • Powiązanie elementów sieci z usługami,
  • Zarządzanie awariami systemów i sieci,
  • Korelowanie zdarzeń,
  • Automatyczna analiza przyczyn problemu,
  • Zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych różnych dostawców,
  • Kontrola zmian,
  • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności,
  • Identyfikowanie wpływu awarii na klienta i poziom SLA.

Nasi dotychczasowi klienci przekonali się już, że rozwiązania wdrażane przez Telsar gwarantują dostępność najważniejszych usług sieciowych, zapewniając automatyczne zarządzanie awariami. Obsługują różne typy urządzeń sieciowych i przeprowadzają zaawansowane wykrywanie awarii, analizę ich pierwotnych przyczyn i skutków. Dzięki szczegółowej diagnozie problemów możliwe jest przydzielanie priorytetów poszczególnym problemom technicznym i automatyczne wprowadzanie działań zaradczych.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku