Zarządzanie usługami IT

Zarządzanie usługami IT (ITSM) to dziedzina powstała w oparciu o ITIL (z ang. Information Technology Infrastructure Library), czyli kodeks najlepszych praktyk dla działów informatycznych w przedsiębiorstwach. Jest to zbiór rekomendacji powstały na bazie doświadczeń branży informatycznej odpowiadający aktualnym wyzwaniom stojącym przed dostawcami i klientami usług IT. Realizacja praktyk ITIL v3 umożliwia firmom zmiany działów IT z centrów kosztowych w jednostki dochodowe, które dostarczają wyspecjalizowane i usystematyzowane usługi IT. Podstawą koncepcji ITIL jest zdefiniowanie procesów, które powinny funkcjonować w ramach organizacji świadczącej usługi IT. ITIL pozwala na modelowanie procesów w przedsiębiorstwach niezależnie od wielkości firmy, typu organizacji czy też posiadanych narzędzi. Każdy proces powinien posiadać zdefiniowane role i odpowiedzialności. Korzyści wynikające ze stosowania Zarządzania usługami IT są wielowymiarowe. ITSM może pomóc zharmonizować cele działu IT z celami biznesowymi całego przedsiębiorstwa, zaprojektować i wdrożyć usługi IT wspierające cele biznesu, a także zwiększyć wydajność codziennych działań operacyjnych IT, w celu zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych usług. Telsar od lat realizuje kompleksowe projekty w ramach ITSM począwszy od analizy organizacji i jej potrzeb, przez wybór odpowiedniego narzędzia, aż do pełnej implementacji rozwiązania w środowisku klienta. Projekty prowadzone są przez doświadczonych architektów systemów ITSM, którzy pozostają do dyspozycji klienta na każdym etapie wdrożenia: 

  • Analizy organizacji, podczas której odbywa się przegląd działających w organizacji procesów, prowadzone są wywiady z pracownikami, zbierane informacje na temat potrzeb klienta i ich analiza pod kątem zmian,
  • Rekomendacji zmian wraz ze stworzeniem opisu procesów oraz zestawu wymagań niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia,
  • Przygotowania do wdrożenia związanego z planowaniem i powołaniem projektu, określeniem krytycznych czynników sukcesu, opracowaniem technicznych HLD (High Level Demands) oraz LLD (Low Level Demands), zamówieniem infrastruktury, przygotowaniem danych do importu,
  • Przeprowadzenia wdrożenia wraz z nadzorem nad instalacją środowisk (produkcyjnego, developerskiego, testowego), konfiguracją jądra systemu, instalacją funkcjonalności, dostosowaniem i uruchomieniem systemu, testami, szkoleniami i komunikacją.

 W ofercie ITSM Telsaru znajduje się kilka systemów CA Technologies dopełniających się wzajemnie funkcjonalnością zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL. Nowoczesnej systemy klasy ITSM budujemy także z wykorzystaniem technologii HP.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku