Assets Management

Wiele polskich przedsiębiorstw zmaga się z narastającym problemem braku pełnej, aktualnej wiedzy na temat własnych zasobów IT: serwerów, stacji roboczych, drukarek, elementów sieci czy składników oprogramowania (wraz z aktualizacjami). Dzieje się tak, ponieważ infrastruktura informatyczna podlega ciągłym zmianom: kupujemy nowy sprzęt, wymieniamy zużyty, wprowadzamy reorganizacje kadrowe oraz zmiany w usługach dostarczanych przez działy IT. Wszystko to powoduje znaczące obniżenie poziomu jakości tych usług.Choć wiele organizacji posiada rozbudowane systemy przeznaczone do zarządzania zasobami IT, to bez pełnej integracji z informacją pochodzącą z takich procesów jak Zarządzanie Incydentem, Problemem czy Zmianą, rozwiązania te są niekompletne.

Zintegrowane rozwiązania do zarządzania infrastrukturą IT umożliwiają natychmiastową reakcję na wszelkie problemy i zagrożenia, dają pełną i przekrojową wiedzę na temat stanu zasobów IT, ale przede wszystkim umożliwiają optymalne wykorzystanie firmowych zasobów informatycznych. Utworzenie i regularna aktualizacja takiego swoistego systemu katalogującego sprzęt, oprogramowanie, konfiguracje czy licencje, w sposób oczywisty przekłada się na rozsądniejsze planowanie wydatków na firmową infrastrukturę informatyczną.

Spośród licznych korzyści związanych z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi do zarządzania zasobami IT należy wymienić:

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii systemu informatycznego w firmie
 • zoptymalizowanie wykorzystania zasobów IT w celu redukcji kosztów operacyjnych,
 • zwiększenie wydajności pracowników
 • maksymalizacja produktywności działów biznesowych i informatycznych
 • ograniczenie kosztów ponoszonych na infrastrukturę informatyczną oraz poprawa planowania wydatków przeznaczonych na jej rozwój
 • efektywne zarządzanie środowiskiem IT
 • sprawne wykorzystanie zasobów IT
 • poprawa efektywności działu Help Desk

W ramach kompleksowej realizacji projektu wdrożenia narzędzi do zarządzania zasobami IT Telsar oferuje:

 • wsparcie przy wykrywaniu stanu obecnego zasobów IT klienta,
 • projekt wdrożenia systemu dostosowany do określonych wcześniej wymagań,
 • opracowanie procedur dotyczących obsługi infrastruktury informatycznej,
 • doradztwo, dostawa i instalacja sprzętu,
 • wdrożenie systemu do zarządzania zasobami,
 • integracja systemów w środowisku IT klienta,
 • wdrożenie zasad bezpieczeństwa,
 • automatyzacja standardowych zadań administracyjnych,
 • powdrożeniowe wsparcie techniczne i opieka nad wdrożonym rozwiązaniem.

Telsar realizuje projekty wdrożenia systemów do zarządzania zasobami informatycznymi w oparciu o produkty firmy CA Technologies.

CA IT Asset Manager (CA ITAM) pomaga w zarządzaniu wszelkimi firmowymi zasobami IT, co redukuje koszty i automatyzuje zarządzanie cyklem życia wszelkich produktów informatycznych w Twojej firmie. CA ITAM składa się z dwóch elementów: Asset Portfolio Manager i Software Asset Manager. Architektura ta upraszcza wdrażanie CA ITAM ponieważ składniki mogą być uruchamiane i dostosowywane sekwencyjnie lub równolegle, w celu przygotowania rozwiązania do zarządzania zasobami.

Oprogramowanie CA zapewnia wszechstronne możliwości inwentaryzacji, monitorowania, konserwacji, migracji i bezpieczeństwa wszystkich firmowych urządzeń. Eliminuje wiele zadań wykonywanych ręcznie przy zarządzaniu licencjami na oprogramowanie. Automatycznie i optymalnie wiąże licencje na software z wykrytym oprogramowaniem oraz identyfikuje problematyczne obszary, dzięki czemu zapewnia pełny i kompleksowy wgląd w środowisko oprogramowania Twojej organizacji.

CA ITAM jest integralną częścią pakietu CA Service Management, na który składają się również CA Service Desk Manager i CA Service Catalog. Systemy te ściśle ze sobą współpracują i tym samym pozwalają na całościowe podejście do zarządzania cyklem życia zasobów IT - od ich zamówienia, aż do wycofania z użytku.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku