Service Catalog

W każdej firmie usługi IT wdrażane są w celu wsparcia jej procesów biznesowych. Poczta elektroniczna, aplikacja ERP czy nowy komputer dla działu sprzedaży to usługi świadczone użytkownikom przez dział informatyczny, które mają pomóc w skutecznej realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Katalog Usług (z ang. Service Catalog) to lista usług, jakie działy IT dostarczają działom biznesowym firmy. W Katalogu Usług zdefiniowane są m.in.: pojęcie samej usługi, zasady katalogowania usług IT, lista świadczonych usług i ich parametry (np. opis,  zakres, dostępność, poziom wsparcia, itd.) oraz szablon karty usługi (dla celów rozbudowy katalogu o kolejne pozycje). W każdej firmie właściwie dobrane, opisane i wdrożone usługi umożliwiają działom IT sprawną obsługę zleceń użytkowników, a menedżerom  – ocenę efektywności działania poszczególnych elementów wchodzących w skład danej usługi.

Z perspektywy użytkownika systemu, Katalog Usług IT jest głównym narzędziem umożliwiającym zamawianie usług IT, jakie są niezbędne do realizacji zadań biznesowych. Katalog Usług pozwala na sprawne i usystematyzowane zgłaszanie zapotrzebowania poszczególnych działów, np. na komputery i stacje robocze, aplikacje czy usługi telekomunikacyjne. Katalog Usług pozwala na uporządkowanie polityki informatycznej przedsiębiorstwa i podkreśla rolę działu IT jako partnera w działalności biznesowej przedsiębiorstwa.

W ramach swojej oferty Telsar pomaga polskim przedsiębiorstwom w tworzeniu Katalogu Usług IT właściwych dla specyfiki, branży i wielkości danej firmy. Na pierwszym etapie współpracy z klientem nasi specjaliści analizują infrastrukturę, procedury i systemy. Następnie pracują nad właściwą identyfikacją usług IT już świadczonych w przedsiębiorstwie, doborem nowych usług do Katalogu i stworzeniem zrozumiałego dla wszystkich zainteresowanych opisu usług. Telsar czuwa nad procesem wdrożenia Katalogu Usług IT, a także oferuje asystę techniczną związaną z utrzymaniem i rozwojem takiego systemu.

Telsar ma w swojej ofercie system CA Service Catalog, który racjonalizuje udostępnianie usług IT poprzez zdalny katalog. System automatyzuje znaczną część rutynowych działań i upraszcza procedury związane z realizacją zadań na linii dział IT – pozostałe działy firmy. Dzięki temu użytkownicy korzystają z jednego punktu dostępu, w którym można przeglądać aktualne oferty usług, kontrolować stan i historię zamówień, a także zwracać się z zapotrzebowaniem dotyczącym nowych usług. CA Service Catalog ma atrakcyjny dla użytkownika interface i wiele możliwości dostosowania do specyficznych lub branżowych potrzeb klienta.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku