Service Desk Management

Szybkość reakcji, automatyzacja, łatwość obsługi i rozbudowana baza wiedzy to czynniki mające kluczowy wpływ na sprawność działania nowoczesnego działu wsparcia IT, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie aplikacji biznesowych Twojej firmy. Użytkownicy tych aplikacji słusznie zakładają, że narzędzia informatyczne, z jakich korzystają w pracy, powinny działać non-stop i bez żadnych zakłóceń. W przeciwnym razie od razu kierują swoje roszczenia do działu wsparcia IT, który powinien szybko rozwiązać problem, uniemożliwiający im wykonywanie obowiązków zawodowych.

Niestety takie czynniki jak wzrastająca heterogeniczność systemów informatycznych, rosnąca liczba aplikacji i samych użytkowników sprawiają, że pracownicy Service Desk spotykają się z coraz większą liczbą zapytań. W efekcie oczekiwania dotyczące natychmiastowego usuwania wszelkich usterek stają się coraz trudniejsze do spełnienia, czas reakcji na rozwiązanie problemów wydłuża się, rośnie poziom frustracji użytkowników i – ostatecznie – spada wydajność pracy całej firmy.

Rozwiązania Service Desk znajdujące się w ofercie Telsar w dużym stopniu automatyzują prace związane z klasyfikacją, kontrolą i raportowaniem wszelkich incydentów spływających do działu wsparcia IT. Dzięki temu możliwa jest poprawa szybkości i dokładności, z jaką problemy są rozwiązywane, a to przekłada się na znaczną poprawę jakości i dostępności aplikacji Twojej firmy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi incydentów i poprawie funkcjonowania struktury Service Desk.

Trzeba pamiętać, że efektywne i w dużym stopniu automatyczne zarządzanie pracą działu wsparcia IT za pośrednictwem dedykowanej aplikacji to również zwiększenie skuteczności pierwszego kontaktu, obniżenie kosztów, poprawa jakości usług w firmie, priorytetyzowanie incydentów w oparciu o biznesowe wytyczne, zmniejszenie ryzyka wpływającego na kluczowe procesy biznesowe, a także malejąca ilość, częstotliwość i długość połączeń telefonicznych z Centrum Obsługi. To wszystko przekłada się na rosnące zadowolenie użytkowników.

Oferta Telsar dotycząca zwiększenia jakości funkcjonowania działów Service Desk zaczyna się od analizy potrzeb biznesowych, na podstawie której dokonywany jest właściwy wybór narzędzia informatycznego, które ma podnieść jakość, usprawnić pracę i zarządzanie procesami IT. Kolejny etap prac - wdrożenie narzędzia wg najlepszych praktyk i naszego doświadczenia, trwa – w zależności od organizacji i ustalonych wymagań – od miesiąca do roku. Cały proces implementacji podzieliliśmy na etapy, dzięki czemu można kontrolować postęp prac i korzystać z części funkcjonalności wdrażanego rozwiązania.

Telsar ma na swoim koncie wiele udanych realizacji dla różnych polskich przedsiębiorstw, a – co za tym idzie – bogate i wszechstronne doświadczenie w zakresie zarządzania usługami IT. Wart podkreślenia jest fakt, że oferowane przez nas rozwiązanie jest wszechstronne, dotyczy każdego aspektu funkcjonowania Service Desk i zapewnia najwyższy poziom automatyzacji obsługi użytkowników aplikacji biznesowych Twojej firmy.

W obszarze Service Desk Management Telsar proponuje rozwiązania firmy CA Technologies - światowego lidera w tworzeniu oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania IT w biznesie. CA Service Desk Manager przedstawia bardzo szeroką perspektywę na zarządzanie usługami IT. Jest wszechstronnym i obszernym rozwiązaniem wsparcia serwisowego, które pomaga w skonstruowaniu ulepszonych procesów postępowania z incydentami, szybszym rozwiązywaniu problemów oraz zwiększeniu przejrzystości infrastruktury.

CA Service Desk Manager wspiera następujące obszary ITIL: zarządzanie incydentem, zarządzanie problemem, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfiguracją. Posiada zintegrowana bazę CMDB oraz rozbudowany moduł Zarządzania Wiedzą.

CA Service Desk Manager pozwala na przejęcie całkowitej kontroli nad trybem wprowadzania zmian i ujednolica procesy biznesowe IT zgodnie z bazą najlepszych praktyk ITIL. Oferuje możliwość świadczenia przez działy IT szerokiej gamy wyspecjalizowanych usług biznesowych, w powiązaniu z rozliczeniem kosztów i zdefiniowanymi poziomami obsługi, zgodnymi z wyznaczonymi potrzebami biznesowymi.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku