Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – System kontroli dostępu

W drodze konkursu ofert zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu na system kontroli dostępu, wybrany został projekt zaproponowany przez Telsar, który oparliśmy na rozwiązaniu klasy NAC jednego z wiodących światowych producentów. Nasi specjaliści byli odpowiedzialni za dostarczenie zintegrowanego systemu kontroli dostępu do sieci wraz z systemem zarządzania oraz usługą instalacji i konfiguracji.

Opisywany projekt został z sukcesem zrealizowany w złożonym środowisku sieciowym klienta i zapewnił skuteczną kontrolę dostępu do sieci systemów klienckich przyłączonych poprzez sieć przewodową, jak również sieć WiFi.
Kluczowym elementem tego wdrożenia było "przełączenie" wstępnie skonfigurowanego systemu w tryb pełnej autentykacji i ochrony zasobów sieciowych w sposób najmniej wpływający na codzienna pracę użytkowników.
 
Zakres prac zrealizowanych przez Telsar obejmował następujące etapy:

  • audyt środowiska i przygotowanie projektu wdrożenia,
  • dostarczenie zestawu urządzeń sieciowych (przełączników) dla centrali oraz oddziałów terenowych Agencji, wraz z obsługą połączeń światłowodowych,
  • dostarczenie zestawu urządzeń sieci bezprzewodowej,
  • dostarczenie licencji na oprogramowanie do zarządzania przełącznikami,
  • instalację i konfigurację urządzeń oraz oprogramowania w centrali Agencji i oddziałach terenowych,
  • instalację i konfigurację sieci Wi-Fi.

Trzeba dodać, że wdrożone rozwiązanie klasy NAC o scentralizowane narzędzie stosowane do kontroli dostępu, które łączy zdolność zabezpieczenia różnorodnych sieci w jedno spójne rozwiązanie, realizując uwierzytelnienie oraz ocenę/weryfikację dla różnorodnych systemów operacyjnych typu Microsoft, Linux, MacOS czy FreeBSD.

Dzięki zastosowaniu skanowania i oceny systemu końcowego w tzw. trybie bezagentowym, system ten zabezpiecza sieć ARP przed dostępem niepożądanych użytkowników, wirusów oraz innych zagrożeń. Jest to możliwe dzięki realizacji uwierzytelnienia, detekcji, oceny, kwarantanny i autoryzacji przy połączeniu maszyn końcowych.