Emperia Holding S.A. – system CA Service Desk Manager

W tym projekcie Telsar był odpowiedzialny za dostawę i wdrożenie kompleksowego rozwiązania wsparcia serwisowego, które jest zgodne z metodologią ITIL i zdolne do obsługi tysiąca zgłoszeń z wielu różnych lokalizacji spółki Emperia Holding.Specjaliści Telsar musieli sprostać następującym długofalowym celom wdrożenia wyznaczonym przez klienta:

 • wsparcie dla zapewnienia zgodnej z metodologią ITIL obsługi teleinformatycznej podstawowych procesów biznesowych
 • osiągnięcie optymalizacji kosztów obsługi teleinformatycznej w Emperia Holding S.A.

Zakres prac obejmował następujące etapy:

 • opracowanie projektu wdrożenia,
 • stworzenie koncepcji organizacji, opis procesów oraz zdefiniowanie funkcjonalności systemu w żądanym zakresie,
 • dostawa licencji na oprogramowanie,
 • instalacja sprzętu i wdrożenie systemu CA Service Desk Manager,
 • szkolenia administratorów i użytkowników.

Inżynierowie Telsar zaprojektowali i wdrożyli zintegrowany system CA Service Desk Manager w następującej specyfikacji:

 • 100 licencji analityków,
 • 8000 użytkowników systemu,
 • wdrożeniem objęte zostały następujące obszary ITIL:
  • Incident Management,
  • Problem Management,
  • Change Management,
  • Knowledge Management,
  • Asset Management,
 • integracja z systemami klienta i bazą Oracle oraz centralą telefoniczna poprzez CTI,
 • uwierzytelnianie w oparciu o Novell eDirectory,
 • stworzenie polskiego interfejsu użytkownika i analityka.