Inter Cars S.A. – system CA Service Desk Manager

Telsar zaprojektował i wdrożył rozwiązanie CA Service Desk Manager również w spółce Inter Cars. Specyfikacja tej implementacji była następująca:

  • 70 licencji analityków,
  • 4000 użytkowników,
  • wdrożenie wewnętrznych procesów (request fullfillment),
  • automatyzacja procesów jako Workflow task,
  • stworzenie polskiego interfejsu użytkownika i analityka,
  • stworzenie międzynarodowego interfejsu użytkownika (np. Litwa, Ukraina, Słowacja),
  • wdrożenie Configuration Management,
  • integracja z systemem monitoringu usług IT.