Inter Cars S.A. – System Monitoringu Usług IT

W projekcie wdrożenia tego systemu monitoringu usług IT, zespół specjalistów Telsar był odpowiedzialny za implementację zintegrowanego narzędzia do wsparcia usług biznesowych świadczonych przez departament IT w firmie Inter Cars.

Konsultanci i inżynierowie Telsar byli odpowiedzialni za analizę i przygotowanie koncepcji całego systemu, modelowanie usług IT oraz wdrożenie zintegrowanego rozwiązania dla międzynarodowej struktury tej firmy.

Zrealizowany z sukcesem system wspierania usług biznesowych umożliwił firmie Inter Cars zarządzanie usługami IT poprzez powiązanie elementów sieci z usługami, zarządzanie awariami systemów i sieci, co stało się możliwe dzięki korelowaniu zdarzeń i automatycznej analizie przyczyn problemów. System monitoringu usług IT w Inter Cars zagwarantował również zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych różnych dostawców (kontrola zmian), monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności oraz identyfikowanie wpływu awarii na klienta i poziom SLA.