PLL LOT S.A.- Monitoring platformy www.lot.com

W ramach projektu zrealizowanego przez Telsar dla platformy internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT, specjaliści naszej firmy przeprowadzili gruntowną analizę wymagań, począwszy od struktury portalu, poprzez procesy biznesowe, a skończywszy na parametrach SLA.

W zakresie analizy transakcji zbadaliśmy zarówno transakcje rzeczywistego użytkownika, jak również przeprowadziliśmy identyfikację samych użytkowników. Zweryfikowaliśmy również jakość świadczonych usług przez dostawcę platformy Commerce, czas przetwarzania transakcji, wydajność systemów transakcyjnych oraz poprawność dokonywanych transakcji. Zajęliśmy się również separacją problemów z łączami i problemów z samą platformą.

Te wielopłaszczyznowe zadania związane z gruntownym monitoringiem platformy www.lot.com, opartym o system CA Wily, przełożyły się na szybsze, wydajniejsze i sprawniejsze działanie serwisu internetowego Polskich Linii Lotniczych LOT oraz zwiększyły poziom jakości usług realizowanych przez tę platformę dla użytkowników.