Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Dostawa urządzeń sieciowych wraz z systemem dostępu do sieci

W drodze przetargu nieograniczonego na dostawę doposażenia pracowni sieciowej wraz z systemem dostępu w listopadzie 2012 roku, wybrana została oferta firmy Telsar, którą oparliśmy na sprzęcie Enterasys Networks, a także na rozwiązaniu Network Access Control tej samej firmy.

Nasi specjaliści byli odpowiedzialni za dostarczenie, instalację i konfigurację sprzętu sieciowego m.in. przełączników, punktów dostępowych sieci WiFi oraz skonfigurowanie zintegrowanego systemu kontroli dostępu do sieci - Network Access Control wraz z systemem zarządzania siecią - Network Management System.

Projekt został z sukcesem zrealizowany w złożonym środowisku sieciowym klienta i zapewnił skuteczną kontrolę dostępu do sieci systemów Instytutu Informatyki UMCS przyłączonych poprzez sieć przewodową, jak również sieć WiFi.

Zakres prac zrealizowanych przez Telsar obejmował następujące etapy:

  • dostarczenie zestawu urządzeń sieciowych,
  • dostarczenie zestawu urządzeń sieci bezprzewodowej,
  • dostarczenie licencji na oprogramowanie do zarządzania przełącznikami,
  • instalację i konfigurację urządzeń oraz oprogramowania NMS oraz NAC,
  • instalację i konfigurację sieci Wi-Fi przy użyciu wirtualnych kontrolerów,
  • opracownie dokumentacji powdrożeniowej.

Rozwiązanie do zarządzania siecią obsługuje minimum 100 punktów dostępowych, a w planach jest rozbudowa do 250 urządzeń sieciowych i minimum 500 punktów dostępowych.