Komunikat o zmianach w Zarządzie spółki Telsar Sp. z o.o.

4 stycznia 2011

Z dniem 01.01.2011 nastąpiły zmiany w Zarządzie spółki Telsar. Jednoosobowy zarząd pełni Paweł Rotuski – Prezes Zarządu.