Rozwiązania Enterasysa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

29 stycznia 2013

W drodze przetargu nieograniczonego na dostawę doposażenia pracowni sieciowej wraz z systemem dostępu w listopadzie 2012 roku, wybrana została oferta firmy Telsar, którą oparliśmy na sprzęcie Enterasys Networks, a także na rozwiązaniu Network Access Control tej samej firmy.

Nasi specjaliści byli odpowiedzialni za dostarczenie, instalację i konfigurację sprzętu sieciowego m.in. przełączników, punktów dostępowych sieci WiFi oraz skonfigurowanie zintegrowanego systemu kontroli dostępu do sieci - Network Access Control wraz z systemem zarządzania siecią - Network Management System.

Projekt został z sukcesem zrealizowany w złożonym środowisku sieciowym klienta i zapewnił skuteczną kontrolę dostępu do sieci systemów Instytutu Informatyki UMCS przyłączonych poprzez sieć przewodową, jak również sieć WiFi.

Więcej informacji w dziale: Wdrożenia

http://www.telsar.pl/wdrozenia/uniwersytet-marii-curie-sklodowskiej-dostawa-urzadzen-sieciowych-wraz-z-systemem-dostepu-d