Telsar rozszerza ofertę o rozwiązania DLP firmy Wave Systems.

16 września 2013

Telsar Sp. z o.o. rozszerzył ofertę w zakresie rozwiązań przeznaczonych do zabezpieczenia wrażliwych danych firmowych przed wyciekiem na zewnątrz. Zostaliśmy Partnerem fimy Wave Systems, oferującej na polskim rynku m.in. innowacyjny pakiet Wave Safend Data Protection Suite.

 

Aplikacja Wave Safend Data Protection Suite zapewnia bezpieczeństwo danych. Dzięki pełnemu zestawowi narzędzi do monitorowania i blokowania niepożądanych aktywności pracowników tj. zgrywania danych, podłączania zewnętrznych nośników, nagrywania płyt z poufnymi informacjami, wysyłania danych przez komunikatory internetowe czy webmail, rozwiązanie Safend stanowi nowy wymiar bezpieczeństwa wartości intelektualnej przedsiębiorstwa. Dzięki centralnemu systemowi zarządzania politykami bezpieczeństwa dla nieograniczonej liczby pracowników, Safend zapewnia ogromną wygodę administracji z możliwością dokonywania zmian przygotowanych polityk w czasie rzeczywistym.

 

Korzyści:

  • Pozwala kontrolować przepływ krytycznych danych w obrębie przedsiębiorstwa,
  • Pomaga w utrzymaniu wymagań polityk bezpieczeństwa,
  • Loguje, monitoruje i informuje o zaistniałych incydentach bezpieczeństwa,
  • Eliminuje ryzyko wycieku danych,
  • Dostarcza niezbędnych narzędzi do zabezpieczenia wartości intelektualnej przedsiębiorstwa Zapewnia niskie TCO wśród produktów klasy DLP,
  • Pozwala elastycznie wdrażać polityki bezpieczeństwa danych,
  • Zgodny z wymogami standardów bezpieczeństwa,
  • Zapewnia proste i centralne zarządzanie politykami dla wszystkich stacji pracowników,
  • Zabezpiecza dane także przed pracownikami działu IT.

 

Firma Wave Systems, założona w 1988, jest liderem w dostarczaniu klientom skutecznych rozwiązań do zabezpieczania sprzętu. Jej innowacyjne podejście do ochrony danych polega na wykorzystywaniu samo-szyfrujących dysków twardych oraz modułów TPM (Trusted Platform Module). Dzięki temu użytkownik może chronić poufne dane na platformach mobilnych, ma zagwarantowany bezpieczny dostęp do rozwiązań chmurowych oraz może łączyć się z siecią firmową z urządzeń osobistych. Istotnym udogodnieniem jest porozumienie z firmą Dell, na podstawie którego każdy biznesowy laptop tej firmy jest przygotowany do pracy z systemem Wave EMBASSY®. W 2007 roku firma Wave Systems rozpoczęła współpracę ze światowym producentem dysków, Seagate Technology. Polega ona przede wszystkim na dostarczaniu narzędzi, wykorzystywanych przez firmę Seagate do sprzętowego szyfrowania całych dysków (FDE). Dzięki tej współpracy firmy na całym świecie mogą czerpać korzyści z wysoce wydajnego rozwiązania chroniącego dane.