ZMIANIA ADRESU SIEDZIBY SPÓŁKI TELSAR Sp. z o.o.

1 listopada 2019

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY SPÓLKI

TELSAR Sp. z o.o.

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 01 listopada 2019r. zmianie ulega adres siedziby firmy Telsar Sp. z o.o.

Nowy adres firmy to:

Telsar Sp. z o.o.

ul. J. Dąbrowskiego 30

02-561 Warszawa

 

Numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian.

Numery telefonów, faksów oraz adresy email pozostają bez zmian.

Zmianie nie ulegają także godziny otwarcia biura

 

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas korespondencji oraz wystawianych fakturach.